Klubbmästare

Goldhöjdens Loreley är nu uppflyttad till Elitklassen

Loreley erhåller sin andra etta i öppenklassen och efter en finalomgång Vinner han och blir årets Goldenmästare i öppenklassen.

Klubbmästare

Goldhöjdens Emodi

Masta erhåller ett Första Pris med HP i nybörjarklass och blir årets Goldenmästare i NKL

Goldenmästare med Första pris i NKL med HP
Masta är nu uppflyttad till öppenklass